Standardy Ochrony Małoletnich

W Przedszkolu Samorządowym nr 10 w Białymstoku od 15 lutego 2024r. obowiązują Standardy Ochrony Małoletnich.

Akty prawne na podstawie, których oparte są Standardy Ochrony Małoletnich:

  • Ustawa z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym (t.j. U. z 2023 r. poz. 1304 ze zm.);
  • Ustawa z dnia 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2023 r. poz. 1606);
  • Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (t. j. Dz. U.
    z 2021 r. poz. 1249);
  • Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (t. j. Dz. U z 2022 r. poz. 1138 ze zm.);
  • Konwencja o Prawach Dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych z dnia 20 listopada 1989 r. (t. j. U. z 1991 Nr 120 poz. 526 ze zm.);
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia z dnia 6 września 2023 r. w sprawie procedury "Niebieskie Karty" oraz wzorów formularzy "Niebieska Karta" (Dz. U. z 2023 r. poz. 1870).

Dokument Standardy Ochrony Małoletnich Przedszkola Samorządowego nr 10 w Białymstoku jest respektowany przez wszystkich pracowników oraz inne osoby pracujące z dziećmi z dniem jego ogłoszenia.

Przedszkole Samorządowe nr 10 w Białymstoku

Aleja Józefa Piłsudskiego 34
15-446 Białystok
tel. 85 743 59 06
Powrót na początek strony